Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Imunosupresivní terapie idiopatických střevních zánětů
Název práce v češtině: Imunosupresivní terapie idiopatických střevních zánětů
Název v anglickém jazyce: název v anglickém jazyce není uveden
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: IV. interní klinika – gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN (11-00540)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2007
Datum zadání: 01.06.2007
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.01.2013
Datum a čas obhajoby: 26.09.2007 10:00
Místo konání obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2007
Oponenti: doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc.
  MUDr. Michal Konečný, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK