Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Biochemical and Functional Manifestations of Inherited Disorders of Mitochondrial F1 Fo ATP Synthase
Název práce v češtině: Biochemické a funkční projevy dědičných poruch mitochondriální F1Fo ATP syntázy
Název v anglickém jazyce: Biochemical and Functional Manifestations of Inherited Disorders of Mitochondrial F1 Fo ATP Synthase
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Akademie věd ČR (11-00048)
Vedoucí / školitel: MUDr. Josef Houštěk, CSc., DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2007
Datum zadání: 01.06.2007
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.01.2013
Datum a čas obhajoby: 20.09.2007 14:00
Místo konání obhajoby: Děkanát 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2007
Oponenti: prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc.
  prof. RNDr. Jiří Wilhelm, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK