Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Transkripční regulace diferenciace buněk embryonálního karcinomu a maligního melanomu: Úloha proteinů p21(WAF1) a MITF
Název práce v češtině: Transkripční regulace diferenciace buněk embryonálního karcinomu a maligního melanomu: Úloha proteinů p21(WAF1) a MITF
Název v anglickém jazyce: Transcriptional regulation of differentiation of embryonal carcinoma and malignant melanoma cells: The Role of Proteins p21 (WAF1) and MITF
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav lékařské biochemie (11-00130)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Jiří Vachtenheim, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.03.2007
Datum zadání: 10.03.2007
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.01.2013
Datum a čas obhajoby: 24.09.2007 10:00
Místo konání obhajoby: Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:10.03.2007
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2007
Oponenti: prof. MUDr. Radim Černý, CSc.
  prof. Dr. Stan Pavel
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK