Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vzdělávání řídících pracovníků jako součást odborného růstu ředitelů škol (Sonda do stavu dalšího vzdělávání ředitelů základních škol v rámci Moravskoslezského kraje)
Název práce v češtině: Vzdělávání řídících pracovníků jako součást odborného růstu ředitelů škol (Sonda do stavu dalšího vzdělávání ředitelů základních škol v rámci Moravskoslezského kraje)
Název v anglickém jazyce: Education of managing workers as a part of a professional development of headmasters (Probe into the conditions of the further education of primary school headmasters in the Moravian-Silesian region)
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.01.2013
Datum zadání: 23.01.2013
Datum a čas obhajoby: 18.06.2013 15:15
Místo konání obhajoby: katedra CŠM, Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce Vzdělávání řídících pracovníků jako součást odborného růstu ředitelů škol bude zkoumat problematiku vzdělávání této cílové skupiny. Základním výzkumným problémem bude zkoumání vztahu ředitelů škol ke svému dalšímu vzdělávání mimo jejich zákonem stanovenou povinnost.
Práce bude vypracována na základě schváleného ideového a dále rozpracovaného prováděcího projektu popsanými metodami a za použití uvedené literatury.
Studentka je povinna dodržet stanovený cíl a téma práce a realizovat výzkumný postup v souladu s cílem. V interpretaci získaných dat i při stanovení závěru musí postupovat objektivně, formální stránka a citování literatury bude odpovídat pokynům v metodickém materiálu pro závěrečné práce vydaném CŠM PedF UK v Praze v roce 2011.
Práce musí splňovat kritéria pro závěrečné práce, autorka práce tím dokládá dostatečnou kompetentnost pro další odbornou činnost.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK