Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dlouhodobé trendy početnosti ptáků v Evropě a v Severní Americe: metaanalýza dosavadních studií
Název práce v češtině: Dlouhodobé trendy početnosti ptáků v Evropě a v Severní Americe: metaanalýza dosavadních studií
Název v anglickém jazyce: Long-term population trends of birds in North America and Europe: a metaanalysis of existing studies
Klíčová slova: populační trend, ptáci, environmentální filtr, ekologické znaky, biotopová změna, klimatická změna, metaanalýza
Klíčová slova anglicky: population trend, birds, environmental filter, ecological traits, habitat change, climate change, metaanalysis
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.01.2013
Datum zadání: 23.01.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2015
Oponenti: RNDr. Petr Voříšek, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK