Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Volba školy v primárním vzdělávání jako důležitý mechanizmus ovlivňující spravedlivý přístup ke vzdělávání
Název práce v češtině: Volba školy v primárním vzdělávání jako důležitý mechanizmus ovlivňující spravedlivý přístup ke vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Primary school choice - an important mechanism influencing equity in education
Klíčová slova: výběr školy, primární vzdělávání, zakotvená teorie, teorie racionálního jednání, teorie omezené racionality
Klíčová slova anglicky: school choice, primary education, grounded theory, rational action theory, theory of bounded rationality
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.01.2013
Datum zadání: 22.01.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.01.2013
Datum a čas obhajoby: 13.05.2015 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:07.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 13.05.2015
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
  doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
 
 
Konzultanti: prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK