Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Multifunkční zemědělství: modelové území ORP Sušice
Název práce v češtině: Multifunkční zemědělství: modelové území ORP Sušice
Název v anglickém jazyce: Multifunctional agriculture: model area ORP Sušice
Klíčová slova: multifunkční zemědělství, ekologické zemědělství, agroturistika, ORP Sušice
Klíčová slova anglicky: multifunctional agriculture, organic agriculture, agrotourism, ORP Sušice
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.01.2013
Datum zadání: 21.02.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:20.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2013
Oponenti: RNDr. Jiří Hrabák, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem práce je přispět k analýze multifunkčního zemědělství v Česku a zejména k jeho vybraným formám: ekologickému zemědělství a agroturistice. Dále analyzovat tyto formy v modelovém území ORP Sušice.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The principal aim of this bachelor work is contributing to the analysis of multifunctional agriculture in the Czech republic, especially to some of its special forms- ecological agriculture and agroturism. Further the work tries to analyze these forms in the model area ORP Susice.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK