Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Holocaust v hodinách české literatury na středních školách
Název práce v češtině: Holocaust v hodinách české literatury na středních školách
Název v anglickém jazyce: Teaching Holocaust for High School Literature Classes
Klíčová slova: holocaust, výuka holocaustu na středních školách, literární zobrazení holocaustu, analýza učebnic, Rakovník
Klíčová slova anglicky: the Holocaust, teaching the Holocaust in secondary schools, literary images of the Holocaust, analysis of textbooks, Rakovník
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.01.2013
Datum zadání: 24.01.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.01.2013
Datum a čas obhajoby: 15.09.2014 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude věnovat metodice výuky holocaustu v hodinách literatury na středních školách na Rakovnicku. Bude založena na empirickém průzkumu (dotazník, řízený rozhovor) a vyhodnocení jednotlivých dat. Autorka práce bude sledovat využití učebnic, čítanek a dalších didaktických materiálů (historické prameny, filmy, příp. záznamy rozhovorů s pamětníky). Cílem bude srovnání metod výuky a jednotlivých didaktických přístupů k tomuto tématu.
Seznam odborné literatury
Jiří Holý, Petr Málek, Michael Špirit, Filip Tomáš: Šoa v české literatuře a v kulturní paměti. Praha 2011.
Milan Hes: Didaktické aspekty historické paměti holocaustu. Disertační práce, FF UK 2011.
Zde i další literatura.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK