Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stoická teorie synkatathesis
Název práce v češtině: Stoická teorie synkatathesis
Název v anglickém jazyce: The Stoic Theory of Synkatathesis
Klíčová slova: stoa, Chrýsippos, osud, svobodná vůle, přitakání
Klíčová slova anglicky: stoa, Chrysippus, fate, free will, assent
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.05.2012
Datum zadání: 31.01.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.02.2013
Datum a čas obhajoby: 09.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:07.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Jakub Jinek, D.Phil.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato práce se pokouší řešit problém udržení stoické teorie osudu (tedy teorie naprostého determinismu) a možnosti smysluplného pojetí kategorie ef hémín (zhruba "toho, co je na nás"). Ze zachovaných textů je zřejmé, že tohoto cíle mělo být dosaženo prostřednictvím specifičnosti pojmu synkatathesis (zhruba "souhlas"), který představuje pravděpodobně první artikulované pojetí vůle vůbec. Vycházejíce z kompatibilistické interpretace S. Bobzienové a její kritiky v podání V. Mikeše se pokusíme o řešení, které, stejně jako uchopení druhého jmenovaného, spočívá ve dvojím významu synkatathesis jakožto udělení souhlasu fantasii a lektu, nepracuje však s dle nás problematickým bodem tohoto uchopení a myslíme si, že jde poněkud jiným směrem.
Seznam odborné literatury
Primární literatura:

ARNIM, Hans Friedrich August von. Stoicorum veterum fragmenta. Lipsiae: Teubner, 1903-1924.
CICERO, Marcus Tullius a Karl BAYER. M. Tulli Ciceronis De fato. 3. Aufl. München: Heimeran, 1980.
GELLIUS, Aulus. Attic nights. Repr. (1998). Cambridge: Harvard University Press, 1927.
LAERTIOS, Diogenés a Dušan MACHOVEC. Životy, názory a výroky proslulých filosofů. Vyd. 2. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 1995.
LAERTIOS, Diogenés a Miroslav MARCOVICH. Vitae philosophorum. Berlin: Walter de Gruyter, 2008.
PLÚTARCHOS, Moralia. Repr. (1993). Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1976.

Sekundární literatura:

BOBZIEN, Susanne. Determinism and freedom in stoic philosophy. 1st publ. in pbk. Oxford: Clarendon Press, 2001.
BOBZIEN, Susanne. Chrysippus’ Theory of Causes. In IERODIAKONOU, K. Topics in Stoic Philosophy. Oxford, 1999.
BRÉHIER, Émile. La théorie des incorporels dans l'ancien stoicisme. 9ieme éd. Paris: Vrin, 1997.
BRENNAN, Tad. Stoic Moral Psychology. In INWOOD, Brad. The Cambridge companion to the stoics. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
FREDE, Michael a A LONG. A free will: origins of the notion in ancient thought. Berkeley: University of California Press, c2011.
FREDE, Michael. The Stoic conception of reason. In BOUDOURIS, K. J.: Hellenistic philosophy II, Athény, 1994.
INWOOD, Brad. Ethics and Human Action in Early Stoicism. Reprint. New York: Oxford University Press, 1999.
KAHN, Charles. Discovering the will : from Aristotle to Augustine. In DILLON, John M a Anthony A LONG. The question of "eclecticism": studies in later Greek philosophy. 1st pbk. print. (1996). Berkeley: University of California Press, c1988.
LONG, Anthony A a D SEDLEY. The Hellenistic philosophers I,II. Reprint. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
MIKEŠ, Vladimír. Le paradoxe stoïcien: liberté de l’action déterminée. FF UK, 2008.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK