Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trendy horizontální depozice síry a dusíku na Severní polokouli
Název práce v češtině: Trendy horizontální depozice síry a dusíku na Severní polokouli
Název v anglickém jazyce: Trends in sulphur and nitrogen occult deposition across the Northern Hemisphere
Klíčová slova: depozice horizontální, síra, dusík,
Klíčová slova anglicky: occult deposition, sulphur, nitrogen
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Iva Hůnová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.01.2013
Datum zadání: 17.01.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:11.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 01.09.2014
Oponenti: Mgr. Vojtěch Stráník
 
 
 
Předběžná náplň práce
Rešerše odborné literatury s cílem sumarizovat poznatky o příspěvku horizontální depozice k celkové atmosférické depozici síry a dusíku a trendech na Severní polokouli. Indikace faktorů, které tento příspěvek výrazně ovlivňují.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to summarize the available information on the contribution of occult precipitation to atmospheric deposition of sulphur and nitrogen across the Northern Hemisphere. Indication of factors significantly influencing this contribution.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK