Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
On Selected Geometric Properties of Brownian Motion Paths
Název práce v češtině: Vybrané geometrické vlastnosti trajektorií Brownova pohybu
Název v anglickém jazyce: On Selected Geometric Properties of Brownian Motion Paths
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.01.2013
Datum zadání: 17.01.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.01.2013
Datum a čas obhajoby: 05.02.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.01.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:17.01.2013
Datum proběhlé obhajoby: 05.02.2013
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK