Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kompetence vedoucích učitelů odborné výchovy ve střední škole
Název práce v češtině: Kompetence vedoucích učitelů odborné výchovy ve střední škole
Název v anglickém jazyce: Competence of the Chief Teachers of Professional Training at Secondary Schools
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.01.2013
Datum zadání: 17.01.2013
Datum a čas obhajoby: 19.06.2013 10:15
Místo konání obhajoby: katedra CŠM, Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Romana Lisnerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem závěrečné bakalářské práce je stanovení kompetencí vedoucích učitelů odborného výcviku. V teoretické části student shromáždí dostupné informace z odborné literatury. Cíl práce bude následně realizován kombinací kvalitativního a kvantitativního výzkumu na základě výzkumných otázek zjišťujících druhy kompetencí učitelů odborného výcviku. Práce bude vypracována v souladu se schváleným ideovým a prováděcím projektem podle metodického materiálu vydaného CŠM PedF UK v Praze a bude splňovat kritéria pro závěrečné bakalářské práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK