Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proměny diskurzů českého katolického exilu v Itálii 1962-1969
Název práce v češtině: Proměny diskurzů českého katolického exilu v Itálii 1962-1969
Název v anglickém jazyce: Discursive Transformation during the Czech Catholic Exile in Italy 1962-1969
Klíčová slova: katolická církev, exil, Itálie, Nepomucenum, II. vatikánský koncil, komunismus, Křesťanská akademie Řím, Josef Beran, papežství, čeští kněží
Klíčová slova anglicky: Catholic Church, exile, Italy, Rome, Nepomucenum Papal College, Second Vatican Council, Communism, Czech Christian Academy in Rome, papacy, priests, Czech priests
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.01.2013
Datum zadání: 17.01.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.01.2013
Datum a čas obhajoby: 20.09.2017 15:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:04.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2017
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: doc. PhDr. ThLic. Marek Šmíd, Ph.D.
  PhDr. Jitka Jonová, Th.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK