Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kontaminace nivy Ploučnice těžkými kovy ve vztahu k její architektuře
Název práce v češtině: Kontaminace nivy Ploučnice těžkými kovy ve vztahu k její architektuře
Název v anglickém jazyce: Contamination of floodplain of the Ploucnice by heavy metals: relation to its architecture
Klíčová slova: težké kovy, uran, radium, sedimenty, Ploučnice
Klíčová slova anglicky: heavy metals, uranium, radium, sediments, Ploučnice
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.01.2013
Datum zadání: 22.01.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2014
Oponenti: doc. RNDr. Bohdan Kříbek, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK