Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Nutritional biology of synanthropic mites (Acari: Acaridida)
Název práce v češtině: Potravní biologie synantropních roztočů (Acari: Acaridida)
Název v anglickém jazyce: Nutritional biology of synanthropic mites (Acari: Acaridida)
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.01.2013
Datum zadání: 08.01.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.01.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:08.01.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:08.01.2013
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2013
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK