Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konosament a ostatní přepravní dokumenty v mezinárodní námořní přepravě
Název práce v češtině: Konosament a ostatní přepravní dokumenty v mezinárodní
námořní přepravě
Název v anglickém jazyce: Bills of Lading and other Shipping Documents in the
International Maritime Transportation
Klíčová slova: mezinárodní námořní přeprava, přepravní dokumenty, konosament
Klíčová slova anglicky: international maritime transport, shipping documents, bill of lading
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.01.2013
Datum zadání: 16.01.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.01.2013
Datum a čas obhajoby: 18.09.2013 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:20.03.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2013
Oponenti: prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se bude zabývat právní úpravou přepravních dokumentů užívaných v mezinárodní přepravě zboží po moři, popisem změn, které v této oblasti aktuálně probíhají a naznačením možného budoucího vývoje v této oblasti. Vztahy vznikající v souvislosti s vydáváním a nakládáním s přepravními dokumenty mohou být velmi komplikované a účelem této práce je přiblížit čtenáři tuto, v České republice nepříliš probádanou, oblast práva.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis shall introduce the law regulating shipping documents used in the international maritime transport and summarize current and possible future development in this area of law. The relationships arising from issuance and handling with the shipping documents may be quite complicated and the purpose of this thesis is to present these issues that have not been explored deeply in the Czech Republic yet.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK