Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Člověk jako zoon politikon a filosofie jako výchova člověka (Býti na světě lidsky prostřednictvím zkušenosti s řečí)
Název práce v češtině: Člověk jako zoon politikon a filosofie jako výchova člověka (Býti na světě lidsky prostřednictvím zkušenosti s řečí)
Název v anglickém jazyce: Human being as zoon politikon and philosophy as education of man (Being in the world human trough experience with language)
Klíčová slova: výchova, člověk, řeč, zkušenost, básnění, myšlení, Heidegger
Klíčová slova anglicky: education, human being, language, experience, poetry, thinking, Heidegger
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.01.2013
Datum zadání: 16.01.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.01.2013
Datum a čas obhajoby: 25.09.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:20.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2017
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: PhDr. Miroslav Pauza, CSc.
  PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK