Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza problematických míst při zvládání matematiky u žáků s poruchou autistického spektra (a jejich vztah ke kognitivnímu zpracovávání žáků)
Název práce v češtině: Analýza problematických míst při zvládání matematiky u žáků s poruchou autistického spektra (a jejich vztah ke kognitivnímu zpracovávání žáků)
Název v anglickém jazyce: Analysis of Solving Math Problems in Students with Autism Spectrum Disorder (and its relation to cognitive processing of students)
Klíčová slova: Autismus, poruchy autistického spektra, Aspergerův syndrom, matematické schopnosti, teorie mysli, teorie oslabené centrální koherence, deficity exekutivních funkcí
Klíčová slova anglicky: Autism, Autism Spectrum Disorder, Asperger’s Syndrome, Mathematical Abilities, Theory of mind, Weak central coherence theory, Executive function deficits
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslav Rendl, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.01.2013
Datum zadání: 16.01.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.01.2013
Datum a čas obhajoby: 14.11.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.09.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:30.09.2019
Datum proběhlé obhajoby: 14.11.2019
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
  doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK