Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konstrukce identity a intencionality u dospívajících delikventů a jejich implikace pro terapii
Název práce v češtině: Konstrukce identity a intencionality u dospívajících delikventů a jejich implikace pro terapii
Název v anglickém jazyce: Identity and intentioanlity construction by delinquents
Klíčová slova: delikvence, identita, mentalizace, hraniční organizace osobnosti
Klíčová slova anglicky: Delinquency, identity, mentalization, borderline personality organization
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.01.2013
Datum zadání: 16.01.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.01.2013
Datum a čas obhajoby: 24.09.2021 09:30
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:31.08.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2021
Oponenti: doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
  PhDr. Veronika Anna Polišenská, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK