Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hypermobilita hlezenního kloubu ve vztahu k posturální stabilitě evaulované posturálni Somatooscilografii.
Název práce v češtině: Hypermobilita hlezenního kloubu ve vztahu k posturální stabilitě evaulované posturálni Somatooscilografii.
Název v anglickém jazyce: Ankle joint hypermobility in relation to the postural stability evaluated by the postural somatooscillography method
Klíčová slova: posturální stabilizace, Posturomed, hlezenní kloub, hypermobilita
Klíčová slova anglicky: postural stability, Posturomed, ankle joint, hypermobility
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: MUDr. Eugen Rašev, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.01.2013
Datum zadání: 15.01.2013
Datum a čas obhajoby: 07.05.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:22.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 07.05.2014
Oponenti: PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je posoudit vliv lokální hypermobility hlezenních kloubů na posturální stabilizaci metodou posturální somatooscilografie. Dalším z cílů je porovnat schopnosti posturální stabilizace při lokální hypermobilitě hlezenního kloubu vůči hypermobilitě konstituční s projevy na dolních končetinách včetně aker.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this dissertation is to assess the influence of the local joint hypermobility on the postural stabilization measured by postural somatooscilography. It also compares the postural stabilization ability in case of local ankle joint hypermobility to the constitutional hypermobility on the lower limb including acre.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK