Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv kinesiotapingu na změnu prahu bolesti v oblasti dolních končetin a pánve u sportovních tanečních párů latinskoamerických tanců
Název práce v češtině: Vliv kinesiotapingu na změnu prahu bolesti v oblasti dolních končetin a pánve u sportovních tanečních párů latinskoamerických tanců
Název v anglickém jazyce: The Effect of Kinesiotaping on Pain Threshold Alteration of Lower Limbs and Pelvis in Latin American Sport Dance Couples
Klíčová slova: kinesiotaping, kinesio tape, práh bolesti, tlaková algometrie, sportovní tanec, latinskoamerické tance
Klíčová slova anglicky: kinesio taping, kinesio tape, pain threshold, pressure algometry, sport dance, Latin American dance
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.01.2013
Datum zadání: 15.01.2013
Datum a čas obhajoby: 30.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.09.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:05.09.2014
Datum proběhlé obhajoby: 30.09.2014
Oponenti: PhDr. Ivana Vláčilová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je sledovat změny prahu bolesti predilekčních bodů na dolních končetinách a v oblasti pánve v předem stanoveném zatěžovacím režimu a porovnat tyto změny s kontrolní skupinou bez aplikovaného kinesio tapu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this study is to monitor the alteration of the pain threshold in predilective points of lower limbs and pelvis during loaded regime and to compare these changes with the control group with no kinesio tape.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK