Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Epidemiologická charakteristika výskytu kampylobakterióz v Pardubickém kraji v letech 2009 - 2013
Název práce v češtině: Epidemiologická charakteristika výskytu kampylobakterióz v Pardubickém kraji v letech 2009 - 2013
Název v anglickém jazyce: Epidemiologic characteristics of campylobacteriosis in district Pardubice during years 2009 - 2013
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK (12-EPID)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jana Dáňová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.01.2013
Datum zadání: 15.01.2013
Datum a čas obhajoby: 22.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2015
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2015
Oponenti: doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK