Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Metafyzika pozdního Wittgensteina
Název práce v češtině: Metafyzika pozdního Wittgensteina
Název v anglickém jazyce: Late Wittgenstein´s Metaphysics
Klíčová slova: Wittgenstein, Ludwig; O jistotě; stěžeje; gramatická pravidla; objektivní jistota; metafyzika
Klíčová slova anglicky: Wittgenstein, Ludwig; On Certainty; hinges; rules of grammar; objective certainty; metaphysics
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.01.2013
Datum zadání: 14.01.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.02.2013
Datum a čas obhajoby: 09.09.2015 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:10.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. James Hill, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Hlavním zdrojem výkladu bakalářské práce jsou tzv. hinge propositions ze spisu O jistotě Ludwiga Wittgensteina, k nimž vypracovávám vlastní stratifikační systém a doplňuji o podrobné charakteristiky jejich jednotlivých typů. Mým cílem je na základě provedeného detailního zkoumání těchto "pantových vět" v kontextu pojmů jednání (a dalších dílčích témat ze spisů Tractatus Logico-Philosophicus a Filozofická zkoumání) poukázat na nutnou přítomnost jistého metafyzického systému, byť ne zcela a dopodrobna specifikovaného typu či struktury, který by v souladu s jeho dalšími myšlenkami umožnil hlubší porozumění některých jiných aspektů díla L.W. oproti mě dostupným interpretačním zdrojům, což by mělo být také hlavním přínosem mé práce.
Seznam odborné literatury
Sekundární lit.:
Readings of Wittgenstein's On Certeinty – Danièle Moyal-Sharrock, William H. Brenner (ed.) – Part II The Transcendental Reading – H.O. Mounce: Wittgenstein and classical realism; William H. Brenner: Wittgenstein's "Kantian solution"; Anthony Rudd: Wittgenstein, global scepticism and the primacy of practice
Stanislav Hubík – Jazyk a metafyzika, kritika Wittgensteinovy filosofie
Judith Genova – Wittgenstein: a way of seeing
Hintikka & Hintikka – Ivestigating Wittgenstein
Danièle Moyal-Sharrock – Understanding Wittgenstein's On Certainty; 2004 PALGRAVE MACMILLAN, ISBN 1-4039-2175-X
Anthony Kenny – Wittgenstein, Revised Edition; 2006 BLACKWELL PUBLISHING, ISBN-13: 978-1-4051-3654-9
William Child– Wittgenstein, Seven: Knowledge and certainty; 2011 ROUTLEDGE, ISBN 13: 978-0-415-31205-9

Primární lit.:
TLPTractatus logico-philosophicus; překlad P.Glombíček, 2007 OIKOYMENH, ISBN 978-80-7298-284-4
PIFilosofická zkoumání; překlad Jiří Pechar, 1993 Filosofický ústav AV ČR, ISBN 80-7007-040-4
OCO jistotě; překlad Vlastimil Zátka, 2010 ACADEMIA, ISBN 978-80-200-1905-9
William James – Pragmatismus: nové jméno pro staré způsoby myšlení; překlad Radim Bělohrad; 2003 Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, ISBN 80-7325-022-5
Ludwig Wittgenstein – Philosophical Occasions: 1912–1951. J.C. Klagge and A. Nordman (eds). Indianapolis: Hackett Publishing, 1993; ISBN-13: 978-0872201545
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK