Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Adaptive Agent in a FPS Game
Název práce v češtině: Adaptivní agent v FPS hře
Název v anglickém jazyce: Adaptive Agent in a FPS Game
Klíčová slova: Adaptivní agent, FPS, Pogamut, zpětnovazební učení
Klíčová slova anglicky: Adaptive agent, FPS, Pogamut, reinforcement learning
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Rudolf Kadlec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.01.2013
Datum zadání: 14.01.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.02.2013
Datum a čas obhajoby: 20.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:23.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2013
Oponenti: RNDr. Jan Hric
 
 
 
Zásady pro vypracování
The goal of this work will be the design and implementation of an adaptive oponent in the computer game Unreal Tournament in its Deathmatch mode. The agent will be designed using reinforcement learning and implemented on the Pogamut platform. Furthermore an agent performance testing framework will be developed on the Pogamut platform.
Seznam odborné literatury
Megan Smith, Stephen Lee-Urban, Héctor Munoz-Avila. RETALIATE: Learning Winning Policies in First-Person Shooter Games. In: Proceedings of IAAI'07, pp. 1801 - 1806, 2007.

Michelle McPartland, Marcus Gallagher. Reinforcement Learning in First Person Shooter Games. In: IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games, Vol. 3, No. 1, pp. 43 - 56, March 2011.

Jakub Gemrot, Cyril Brom, Rudolf Kadlec, Michal Bida, Ondřej Burkert, Lukáš Zemčák, Radek Pibil. Pogamut 3 - Virtual Characters Made Simple. In: Advances in Cognitive Science, Gray, J. eds, The Institution Of Engineering And Technology, pp 211-243, 2010.
Předběžná náplň práce
Cílem této práce bude návrh a implementace adaptivního protihráče v počítačové hře Unreal Tournament v jejím módu Deathmatch. Agent bude navržen pomocí zpětnovazebního učení a implementován na platformě Pogamut. Dále bude na platformě Pogamut vyvinut framework pro testování výkonu agenta.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK