Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úloha homocysteinu v patogenezi aterosklerózy
Název práce v češtině: Úloha homocysteinu v patogenezi aterosklerózy
Název v anglickém jazyce: Role of Homocysteine in the Pathogenesis of Atherosclerosis
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Interní klinika 3. LF UK a FNKV (12-2INK)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.05.2006
Datum zadání: 12.05.2006
Datum a čas obhajoby: 26.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK