Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Perfuzní scintigrafie mozku v diferenciální diagnostice demencí
Název práce v češtině: Perfuzní scintigrafie mozku v diferenciální diagnostice
demencí
Název v anglickém jazyce: SPECT regional cerebral blood flow in diferential diagnosis of dementias.
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika nukleární medicíny 3. LF UK a FNKV (12-NUKM)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Otto Lang, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.05.2006
Datum zadání: 12.05.2006
Datum a čas obhajoby: 28.02.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.02.2007
Datum proběhlé obhajoby: 28.02.2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK