Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Detektabilita epileptogenní zóny pomocí voxel-by-voxel analýzy FDG PET
Název práce v češtině: Detektabilita epileptogenní zóny pomocí voxel-by-voxel analýzy FDG PET
Název v anglickém jazyce: Detectability of epileptic area by voxel-by-voxel FDG PET analysis
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika nukleární medicíny (12-NUKM)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.05.2006
Datum zadání: 12.05.2006
Datum a čas obhajoby: 06.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.09.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:06.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK