Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Role nacionalismu v současném vyspělém světě: politické, ekonomické a kulturní zdroje
Název práce v češtině: Role nacionalismu v současném vyspělém světě: politické, ekonomické a kulturní zdroje
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.01.2013
Datum zadání: 07.01.2013
Konzultanti: doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D.
Předběžná náplň práce
- ekonomické determinanty nacioonalismu (ekonomické deprese, sociální stratifikace)
- typologie nacionalismu
- nacionalistické strany a jejich význam v rámci politických systémů
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK