Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Analýza efektivity samosprávy na základě rozpočtů - lokální a regionální úroveň na příkladu Ústeckého kraje
Název práce v češtině: Analýza efektivity samosprávy na základě rozpočtů - lokální a regionální úroveň na příkladu Ústeckého kraje
Název v anglickém jazyce: An Analysis of the efficiency of local authorities´ budgets - local and regional level of Ústecký region
Klíčová slova: lokální správa, samospráva, rozpočty, strukturální fondy, efektivita
Klíčová slova anglicky: local authorities, selfgovernment, budget, structural funds, efficiency
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.01.2013
Datum zadání: 07.01.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:25.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2014
Oponenti: Ing. Irena Opluštilová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem je analyzovat a zhodnotit rozdíly v efektivitě vládnutí na základě prostředků vynaložených z obecních rozpočtů a strukturálních fondů EU na rozvoj, resp. řešení problémů měst a obcí v Ústeckém kraji.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
An Analysis of the differences in local government based on the efficiency of financial means (from local budgets and European Structural funds) expended on local/regional development within Ústecký region.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK