Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prediction markets, mediace pomocí tržních mechanismů
Název práce v češtině: Prediction markets, mediace pomocí tržních mechanismů
Název v anglickém jazyce: Prediction Markets - Trade Based Mediation
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.01.2013
Datum zadání: 03.01.2013
Datum a čas obhajoby: 21.01.2013 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2013
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2013
Oponenti: PhDr. Mgr. Petra Kyjonková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK