Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ovlivnění ileocékální chlopně ve vztahu ke kontinenci heterotopických kožních močových rezervoárů
Název práce v češtině: Ovlivnění ileocékální chlopně ve vztahu ke kontinenci heterotopických kožních močových rezervoárů
Název v anglickém jazyce: Intervention on ileocecal valve in relation to incontinence of heterotopic
dermal urinary reservoirs
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Urologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-URO)
Vedoucí / školitel: MUDr. Miroslav Záleský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.05.2006
Datum zadání: 12.05.2006
Datum a čas obhajoby: 01.02.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.02.2007
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK