Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rizikové faktory vzniku karcinomu prostaty
Název práce v češtině: Rizikové faktory vzniku karcinomu prostaty
Název v anglickém jazyce: Risk Factors of Origin of Carcinom a Prostate
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Urologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-URO)
Vedoucí / školitel: MUDr. Martin Lukeš
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.05.2006
Datum zadání: 12.10.2006
Datum a čas obhajoby: 28.02.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.02.2007
Datum proběhlé obhajoby: 28.02.2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK