Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Teaching English Effectively with an Interactive Whiteboard
Název práce v češtině: Jak efektivně učit angličtinu s interaktivní tabulí
Název v anglickém jazyce: Teaching English Effectively with an Interactive Whiteboard
Klíčová slova: interaktivní tabule (IWB), výuka angličtiny, metodika, technologie, ActivInspire, příručka
Klíčová slova anglicky: interactive whiteboard (IWB), English teaching, methodology, technology, ActivInspire, guidelines
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.12.2012
Datum zadání: 23.12.2012
Datum a čas obhajoby: 20.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Mgr. et Mgr. Radek Vít, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. THEORETICAL PART
• Facts about IWB
• IWB at Czech schools – hardware, software
• Possible use of IWB – programs, textbooks, activities etc.
• IWB in English lessons

2. PRACTICAL PART
• Survey among teachers – how they use IWB, difficulties
• Guidelines for a good start and effective use of IWB in English lessons
• Sample activities – language skills, language system, testing
• Own project – training for teachers in Prague
Seznam odborné literatury
Bannister, Diana. Guidelines for Effective School/Classroom Use of Interactive Whiteboards. The EuSCRIBE Project. Brussels: European Schoolnet, 2010.
Chris, Betcher and Lee Mal. The Interactive Whiteboard Revolution: Teaching with IWBs. Camberwell: ACER Press, 2009.
Gage, Jenny. How to Use an Interactive Whiteboard Really Effectively in your Secondary Classroom. London: David Fulton Publishers, 2006.
Moss, Gemma et al. The Interactive Whiteboards, Pedagogy and Pupil Performance Evaluation: An Evaluation of the Schools Whiteboard Expansion (SWE) Project: London Challenge. London: Institute of Education, University of London, 2007.
Thomas, Michael and Euline Cutrim Schmid. Interactive Whiteboards for Education: Theory, Research and Practice. Hershey: IGI Global, 2010.

Předběžná náplň práce
Tato práce se zaměří na využití interaktivních tabulí ve výuce anglického jazyka. Jejím cílem je zmapovat situaci na českých školách a navrhnout projekt, který by pomohl učitelům angličtiny překonat obtíže a začít používat IWB opravdu efektivně. Proto bude obsahovat návod a ukázky aktivit. Zakončením bude příprava, realizace a reflexe školení pro učitele v Praze.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis will focus on the use of interactive whiteboards in English lessons. Its aim is to survey the situation at Czech schools and to design a project, which could help English teachers to overcome their difficulties and to start using IWB really effectively. Therefore it will contain guidelines and sample activities. Finally, training for teachers in Prague will be prepared, organised and reflected.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK