Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
ZHODNOCENÍ KVALITY LESNÍ CESTNÍ SÍTĚ V GEOGRAFICKÝCH DATABÁZÍCH ČR
Název práce v češtině: ZHODNOCENÍ KVALITY LESNÍ CESTNÍ SÍTĚ V GEOGRAFICKÝCH DATABÁZÍCH ČR
Název v anglickém jazyce: ACCURACY ASSESSMENT OF THE FOREST ROAD NETWORK CONTAINED IN THE GEOGRAPHICAL DATABASES OF THE CZECH REPUBLIC
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Jaroš
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.12.2012
Datum zadání: 07.03.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:19.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Oponenti: Mgr. Pavel Šára
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce bude prověřit současný stav cestní sítě (cesty, pěšiny) vybraného zalesněného území databáze ZABAGED a porovnat jej s dalšími zdroji prostorových dat (DMÚ 25, ÚHUL, mapy pro orientační běh). Hodnocené databáze budou stručně představeny. Důraz přitom bude kladen zejména na popis metod, jimiž jsou data pro jednotlivé databáze pořizována a uvedení přesnosti dat, kterou správci databází garantují. Porovnání vybraných databází bude založeno na hodnocení polohové přesnosti cestních sítí. Toto hodnocení bude realizováno na základě autorem navržené metodiky. Využita při něm budou také vlastní data pořízená metodou GPS. K práci bude přiložena mapa v měřítku 1 : 10 000, zachycující průběh lesní cestní sítě v zájmovém území. Mapa bude zpracována v souladu s obecně uznávanými kartografickými zásadami.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK