Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Současné pěvecké sbory dětí a mládeže v Opavě
Název práce v češtině: Současné pěvecké sbory dětí a mládeže v Opavě
Název v anglickém jazyce: Contemporary choirs of children and youth in Opava
Klíčová slova: současné pěvecké sbory děti mládež Opava
Klíčová slova anglicky: contemporary choirs children youth Opava
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Leona Stříteská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.12.2012
Datum zadání: 21.12.2012
Datum a čas obhajoby: 17.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Anotace
Bakalářská práce se zabývá současnými sbory dětí a mládeže v Opavě. U vybraných sborů je pojednáváno o jejich vzniku, historii, repertoáru, dosažených úspěších či diskografii. Součástí práce je kapitola o historii a tradici sborového zpěvu v Opavě. Praktická část práce zahrnuje dotazník určený bývalým členům těchto sborů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Summary
The bachelor thesis deals with contemporary choirs of children and youth in Opava. It discusses the origins, history, repertoire, achievements and discography of selected choirs. Part of the work is also a chapter on history and tradition of choral singing in Opava. The practical part includes a questionnaire for former members of the choirs.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK