Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lidská oběť a její důvody v kulturně náboženském kontextu
Název práce v češtině: Lidská oběť a její důvody v kulturně náboženském kontextu
Název v anglickém jazyce: Human Sacrifice and its Reasons in Cultural and Religious Context
Klíčová slova: lidská oběť, Aztékové, Inkové, Keltové, teorie oběti, rituální násilí, náboženství pravěku a starověku, náboženství předkolumbovské Ameriky
Klíčová slova anglicky: human sacrifice, Aztecs, Incas, Celts, theory of sacrifice, ritual violence, prehistoric and ancient religions, religions of pre-columbian America
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra religionistiky (28-06)
Vedoucí / školitel: doc. ThDr. Jiří Gebelt, Th.D.
Řešitel: Mgr. Adam Baudiš, Ph.D. - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.12.2012
Datum zadání: 21.12.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.12.2012
Datum a čas obhajoby: 12.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2013
Oponenti: Mgr. Zuzana Kostićová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Hlavním bodem práce bude snaha odpovědět na otázku, co vedlo různé kultury v některých konkrétních situacích k obětování člověka. Práce bude vypracována komparační metodou na základě dokladů o obětování člověka z několika různých na sobě navzájem nezávislých kultur a jejich zařazení do celkového myšlenkového rámce daných náboženství. Dále budou tato data srovnána s již existujícími teoriemi o lidských obětech a zároveň budou tyto teorie na základě výzkumu těchto dokladů zhodnoceny.
Seznam odborné literatury
1. Prameny
CAESAR, Gaius Iulius, Zápisky o válce galské, Naše vojsko, Praha, 2009, ISBN: 978-80-206-1050-8, 236 stran, přel. z lat. Jan Kalivoda.
CORTÉS, Hernán, Dopisy: Druhý a třetí dopis o dobytí Tenochtitlánu, Argo, Praha, 2000, ISBN: 80-7203-213-5, 179 stran, přel. ze šp. Oldřich Kašpar a Eva Mánková, předmluva Oldřich Kašpar.

2. Sekundární literatura
ALDHOUSE GREEN, Miranda Jane, Dying for the Gods: Human Sacrifice in Iron Age & Roman Europe, Tempus, Stroud, 2006, ISBN: 0-7524-2528-5, 224 stran.
BATAILLE, Georges, Prokletá část / Teorie náboženství, Hermann & synové, Praha, 1998, ISBN: 80-238-3644-7 (v knize neuvedeno), 310 stran, přel. z fr. Ladislav Šerý (Prokletá část), Anna Irmanová (Teorie náboženství).
CARRASCO, Davíd, City of Sacrifice: The Aztec Empire and the Role of Violence in Civilization, Beacon Press, Boston, 1999, ISBN: ISBN: 0-8070-4643-4, 279 stran.
CARRASCO, Davíd, Náboženství Mezoameriky: Kosmovize a obřadní centra, Prostor, Praha, Havlíčkův Brod, 1999, ISBN: 80-85190-72-9, 234 stran, přel. z angl. Kateřina Březinová a Jana Zvěřinová, předmluva – František Vrhel.
DODDS PENNOCK, Caroline, Bonds of Blood: Gender, Lifecycle and Sacrifice in Aztec Culture, Palgrave Macmillan, Londýn, 2008, ISBN: 0-230-0030-3, 248 stran.
FRAZER, James George, Zlatá ratolest, Mladá Fronta, Praha, 1994, ISBN: 80-204-0488-0, 640 stran, přel z angl. Věra Heroldová-Šťovíčková a Ivan Herold, úvod Josef Kandert.
GIRARD, René, Obětní beránek, Lidové noviny, Praha, 1997, ISBN: 80-7106-255-3, 251 stran, přel. z fr. Helena Beguivinová.
GIRARD, René, Violence and the Sacred, Continuum, [Londýn], 2005, ISBN: 0-8264-7718-6, 352 stran, přel. z fr. Patrick Gregory.
HUBERT, Henri, MAUSS, Marcel, Sacrifice: Its Nature and Functions, The University of Chicago Press, Chicago, 1964, Midway reprint, 1981, ISBN: 0-226-35679-5, ix, 165 stran, přel. z fr. W. D. Halls, předmluva - E. E. Evans-Pritchard.
CHADWICK, Nora, The Celts, Penguin Books, Londýn, 1971, ISBN: 0-14-021211-6, 301 stran, úvodní kapitola J. X. W. P. Corcoran.
KOSTIĆOVÁ, Zuzana Marie, KŘÍŽOVÁ, Markéta, KVĚTINOVÁ, Sylvie, Krvavé rituály Střední a Jižní Ameriky, x. y. z., Praha, 2011, ISBN: 978-80-7388-467-3, 269 stran.
KŘÍŽOVÁ, Markéta, Aztékové: Půvab a krutost indiánské civilizace, nakl. Aleš Skřivan ml., Praha, 2005, ISBN: 80-86493-19-9, 125 stran.
KŘÍŽOVÁ, Markéta, Inkové: Nejmocnější indiánský stát, nakl. Aleš Skřivan ml., Praha, 2006, ISBN: 80-86493-21-0, 139 stran.
Ó HÓGÁIN, Dáithí, The Celts: A History, Boydell Press, Woodbridge, 2003, ISBN: 1-0 85115 923 0, 297 stran.
PODBORSKÝ, Vladimír, Náboženství pravěkých Evropanů, Masarykova univerzita, Brno, 2006, ISBN: 80-210-4178-1, 607 stran.
SOUSTELLE, Jacques, Čtvero sluncí: Mexické vzpomínky a úvahy jednoho etnologa, Argo, Praha, 2000, ISBN: 80-7203-283-6, 223 stran, přel. z fr. Vladimíra Daňková.
TYLOR, Edward Burnett, Primitive Culture: Researches in the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Arts and Custom, Henry Holt and Co., New Yorik, 1874, cit. dle: CARTER Jeffrey (ed.), Understanding Religious Sacrifice: a reader, Continuum, Londýn, 2003, ISBN: 0-8264-4880-1, 467 stran.
VERNANT, Jean-Pierre, Mortals and Immortals: Collected Essays, The Princeton University Press, 1991, New Jersey, ISBN: 0-691-01931-2, viii, 341 stran, editoval Froma I. Zeitlin, přel. z fr. Froma I. Zeitlin, úvod – Froma I. Zeitlin.

3. Encyklopedie
KLÁPŠŤOVÁ, Kateřina, KRÁTKÝ, Čestmír J., Encyklopedie bohů a mýtů předkolumbovské Ameriky: Mexiko a Střední Amerika, Libri, Praha, 2001, ISBN: 80-7277-065-9, 150 stran.
VLČKOVÁ, Jitka, Encyklopedie keltské mytologie, Libri, Praha, 2002, ISBN: 80-7277-066-7, 323 stran.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK