Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sekvestrace uhlíku a jeho zásoby v lesních půdách
Název práce v češtině: Sekvestrace uhlíku a jeho zásoby v lesních půdách
Název v anglickém jazyce: Carbon sequestration and carbon stock in forest soils
Klíčová slova: sekvestrace uhlíku, lesní půdy
Klíčová slova anglicky: carbon sequestration, forest soils
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.12.2012
Datum zadání: 08.03.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:20.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2013
Oponenti: RNDr. Barbora Strouhalová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je literární řešerše na téma sekvestrace uhlíku a jeho zásoby v lesních půdách.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK