Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Acidifikace lesních půd v České republice a analýza rozdílů mezi smrkovými a bukovými porosty
Název práce v češtině: Acidifikace lesních půd v České republice a analýza rozdílů mezi smrkovými a bukovými porosty
Název v anglickém jazyce: Forest soil acidification in the Czech Republic and analysis of differences between spruce and beech stands
Klíčová slova: acidifikace půd, smrkové porosty, bukové porosty. Česká republika
Klíčová slova anglicky: soil acidification, spruce stands, beech stands, Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.12.2012
Datum zadání: 08.03.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:20.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2013
Oponenti: RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Rešerše na téma acidifikace lesních půd - mechanismy, příčiny, následky, role lesního hospodaření
Srovnání rozdílů mezi bukovými a smrkovými porosty na párových plochách
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK