Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stanovení niacinu a jeho metabolitů metodou HPLC-MS
Název práce v češtině: Stanovení niacinu a jeho metabolitů metodou HPLC-MS
Název v anglickém jazyce: Determination of niacin and its metabolites by HPLC-MS
Klíčová slova: Niacin; HPLC-MS; matabolity niacinu
Klíčová slova anglicky: Niacin; HPLC-MS; niacin metabolites
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Dr. Radomír Čabala
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.12.2012
Datum zadání: 19.12.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:19.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:19.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2014
Oponenti: Mgr. Barbora Staňková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Eva Tvrzická, CSc.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce „Stanovení niacinu a jeho metabolitů metodou HPLC-MS“ bude součástí výzkumného projektu,který se zabývá vývojem nových lékových forem kyseliny nikotinové. Kyselina nikotinová je hypolipidemikum s prokázanými příznivými účinky na plasmatické lipidy a lipoproteiny (snižuje koncentrace VLDL, mění profil LDL ve prospěch větších částic o nižší densitě, zvyšuje koncentrace HDL a jako jediná snižuje koncentrace LPa). Léková forma se zpomaleným vylučováním vede k pyrimidinovým metabolitům, které představují zvýšené risiko hepatotoxicity. Úkolem práce bude zavést metodu HPLC-MS pro stanovení těchto metabolitů, která by byla dobře využitelná pro monitorování léčby.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK