Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podklady k sestavení magnetometru z uhlíkových nanotrubiček pro geologické účely
Název práce v češtině: Podklady k sestavení magnetometru z uhlíkových nanotrubiček pro geologické účely
Název v anglickém jazyce: Prerequisites for building magnetometer out of carbon nanotubes for geological applications
Klíčová slova: Uhlíkové nanotrubičky, magnetometr
Klíčová slova anglicky: Carbon nanotubes, magnetometer
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.02.2013
Datum zadání: 14.02.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:19.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2014
Oponenti: RNDr. Mgr. Tomáš Kohout, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Rešerše magnetometrů a grafenových struktur
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Review of magnetometers and graphene structures
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK