Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nerovnosti ve zdraví – sociálně podmíněné rozdíly ve zdravotním stavu, situace v ČR
Název práce v češtině: Nerovnosti ve zdraví – sociálně podmíněné rozdíly ve zdravotním stavu,
situace v ČR
Název v anglickém jazyce: Inequities in health - socially determined differentials in health, situation
in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro lékařskou etiku a ošetřovatelství (12-ULEO)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Eva Křížová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.05.2006
Datum zadání: 12.05.2006
Datum a čas obhajoby: 18.12.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.12.2006
Datum proběhlé obhajoby: 18.12.2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK