Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy
Název práce v češtině: Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy
Název v anglickém jazyce: Topical issues of the regulation of international air carriage
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.12.2011
Datum zadání: 19.12.2011
Datum a čas obhajoby: 11.12.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.11.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.12.2012
Oponenti: prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK