Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah tkáňového a solubilního endoglinu k endotelové dysfunkci a možnosti jejich ovlivnění.
Název práce v češtině: Vztah tkáňového a solubilního endoglinu k endotelové dysfunkci a možnosti jejich ovlivnění.
Název v anglickém jazyce: Tissue and soluble endoglin relation to the endothelial dysfunction and possible treatment
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2012
Datum zadání: 19.12.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.12.2012
Datum a čas obhajoby: 02.12.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.09.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:03.10.2016
Datum proběhlé obhajoby: 02.12.2016
Oponenti: prof. MUDr. Vladimír Blaha, CSc.
  prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
 
 
Konzultanti: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK