Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparace relativního stáří morén ve vybraných karech Vysokých Tater.
Název práce v češtině: Komparace relativního stáří morén ve vybraných karech Vysokých Tater.
Název v anglickém jazyce: Relative age dating of moraines in selected High Tatras valleys
Klíčová slova: zalednění, morény, Pleistocén, Vysoké Tatry
Klíčová slova anglicky: glaciation, moraines, the Pleistocene, High Tatras
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.12.2012
Datum zadání: 19.12.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:13.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2015
Oponenti: RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je určit relativní stáří nejmladších glacigenních sedimentů tvořících relikty morén a na základě této znalosti nastínit vývoj závěrečných stádií zalednění ve vybraných dolinách Vysokých Tater.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK