Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj základních pohybových schopností dětí předškolního věku, prostřednictvím her s atletickou tématikou
Název práce v češtině: Rozvoj základních pohybových schopností dětí předškolního věku, prostřednictvím her s atletickou tématikou
Název v anglickém jazyce: Development of basic motor abilities of preschool children, through games with athletic themes
Klíčová slova: pohybové schopnosti, atletika, mladší školní věk, hra, rozvoj
Klíčová slova anglicky: výslovnost překladu motor abilities , athletics, younger school age , a game, development
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Zdeňka Engelthalerová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.12.2012
Datum zadání: 18.12.2012
Datum a čas obhajoby: 18.01.2016 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:04.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 18.01.2016
Oponenti: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Na základě teoretických znalostí vytvořit a ověřit zásobník her s atletickou tématikou, pro stimulaci jednotlivých pohybových schopností dětí předškolního věku.
Seznam odborné literatury
1. Prukner, Vítězslav. Didaktika školní atletiky. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011.
2. Dostál Emil, Velebil Václav a kol.. Didaktika školní atletiky. Praha: UK, 1992.
3. Fialová Ludmila. Aktuální témata didaktiky. Školní tělesná výchova. Praha: Karolinum, 2010.
4. Kotyza Petr - Vilímová, Vlasta - Luža, Jiří - Michálek, Josef. Základy atletické přípravy dětí
mladšího školního věku. Brno : Masarykova univerzita, 2001.
5. Válková, Hana. Atletika je i hra. Olomouc: Hanex, 1992.
6. Kaplan, Aleš. Atletika pro děti a jejich rodiče, učitele a trenéry. Praha: Olympia, 2009.
7. Jeřábek, Petr. Atletická příprava: děti a dorost. Praha: Grada, 2008.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK