Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postavení atletiky ve školním vzdělávacím programu na 1.stupni základní školy
Název práce v češtině: Postavení atletiky ve školním vzdělávacím programu na 1.stupni základní školy
Název v anglickém jazyce: Position of Athletics in the School Curricula in the First Five Years of Primary School
Klíčová slova: atletika, školní vzdělávací program, mladší školní věk, analýza, srovnání
Klíčová slova anglicky: athletics , school curriculum, younger school age, analysis, comparison
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Zdeňka Engelthalerová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.12.2012
Datum zadání: 18.12.2012
Datum a čas obhajoby: 03.09.2014 00:00
Místo konání obhajoby: M.Rettigové
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zjistit postavení atletiky ve školních vzdělávacích programech na základě jejich analýzy a ověřit skutečné plnění ŠVP v praxi
Seznam odborné literatury
1. Jeřábek, J., Tupý, J. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: ÚVP 2007.
2. Fialová Ludmila. Aktuální témata didaktiky. Školní tělesná výchova. Praha: Karolinum, 2010.
3. Kaplan, Aleš. Atletika pro děti a jejich rodiče, učitele a trenéry. Praha: Olympia, 2009.

Vybrané školní vzdělávací programy
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK