Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Matematický model proudění ovlivněného cirkulačními vrty
Název práce v češtině: Matematický model proudění ovlivněného cirkulačními vrty
Název v anglickém jazyce: Mathematical model of groundwater flow affected by circulation wells
Klíčová slova: cirkulační vrt, numerický model
Klíčová slova anglicky: groundwater circulation well, numerical model
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.12.2012
Datum zadání: 28.01.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2014
Oponenti: Mgr. Tomáš Ondovčin, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
ROZDELENO
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK