Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Použití přenosného XRF spektrometru pro hodnocení kvality vápencové suroviny a odhad zásob na ložisku Mořina - východ (Velká Amerika)
Název práce v češtině: Použití přenosného XRF spektrometru pro hodnocení kvality vápencové suroviny a odhad zásob na ložisku Mořina - východ (Velká Amerika)
Název v anglickém jazyce: Application of portable XRF spectrometer for evaluation of the quality of limestone ore and estimation of reserves at the Mořina - východ (Velká Amerika) deposit
Klíčová slova: XRF spektrometrie, vápenec, dolomitizace, Barrandien
Klíčová slova anglicky: XRF spectrometry, limestone, dolomitization, Barrandian
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.12.2012
Datum zadání: 18.12.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2014
Oponenti: Ing. Ilja Knesl
 
 
 
Předběžná náplň práce
Posouzení kvality vápencové suroviny a rozsahu dolomitizace v lomu Velká Amerika
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK