Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Česko-německá obchodní a průmyslová komora a její postavení v německém systému podpory vnějších ekonomických vztahů
Název práce v češtině: Česko-německá obchodní a průmyslová komora a její postavení v německém systému podpory vnějších ekonomických vztahů
Název v anglickém jazyce: Czech-german chamber of commerce nad its position in the German system of support of the external commertial relations
Klíčová slova: Česko-německá obchodní a průmyslová komora, vnější ekonomické vztahy, česko-německý obchod, ekonomická diplomacie, podpora exportu
Klíčová slova anglicky: Czech-German Chamber of Commerce and Industry, Export support, Czech-German trade, Economic diplomacy, Support of external economic relations
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.12.2012
Datum zadání: 18.12.2012
Datum a čas obhajoby: 23.06.2014 12:00
Místo konání obhajoby: Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2014
Oponenti: doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Charakterizovat německý systém podpory vnějších ekonomických vztahů a jeho jednotlivé pilíře. Definovat roli, kterou má Česko-německá obchodní a průmyslová komora v německém systému podpory vnějších ekonomických vztahů. Identifikovat hlavní instrumenty a nástroje, které používá komora pro podporu působení německých společností na českém trhu, zvýšení vzájemné hospodářské spolupráce a prohloubení obchodní výměny mezi Českou republikou a Německem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Define German system of support of external economic relations and its each pillars. Describe role, that has Czech-German Chamber of Commerce and Industry in the German system of support of external economic relations. Identify main instruments and tools that chamber uses to support making business of German enterpreneurs on the Czech market and to increase economic cooperation and to intensify an economic exchange between the Czech Republic and Germany.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK