Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza historických učebnic zeměpisu z hlediska přístupu k environmentální etice
Název práce v češtině: Analýza historických učebnic zeměpisu z hlediska přístupu k environmentální etice
Název v anglickém jazyce: The analysis of historical geography textbooks from environmental ethics point of view
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Adam Weiner - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.09.2019
Datum zadání: 16.12.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:09.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2020
Oponenti: Mgr. et Mgr. Jan Bartoš, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je provézt analýzu textu historických učebnic zeměpisu z hlediska zastoupení pohledů na environmentální problematiku a srovnání výsledků s obdobnou analýzou, která byla provedena pro aktuálně používané učebnice zeměpisu (blíže viz BP Martiny Šilhánové-Seidlové, 2011).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK